אודי דניאלי

אופנהיימר 10 פארק המדע רחובות

טלפון:             050-6376042
טלפקס משרד:  08-6440002
udi@udidanieli.co.il

ליעוץ / הזמנת שירות

שם*:

דוא"ל*:

טלפון:

לעידכונים והטבות

דוא"ל:*
שם:*

למה צריך ראיון תחקורי ?

כיום מקובלות בדיקות שונות לבחינת התאמתו של מועמד למקום עבודה, כגון: מבחנים במכוני התאמה וראיונות בדרגים השונים. הריאיון התחקורי אינו בא להחליף את הבדיקות המקובלות, הריאיון התחקורי הינו כלי לבחינת מהימנותו של העובד ומאפשר לנבא על סמך עברו ואופיו של המועמד את מידת הסבירות שהעובד ימעל באמון ויסב נזק לחברה. בדיקה זו חייבת להיות נטולת אינטרסים ארגוניים. ללא קשר למידת המקצועיות או התרומה שיכול העובד לתרום לארגון. חוות הדעת צריכה להיות לגבי מידת הנזק שהמועמד עשוי לגרום לחוסנו של הארגון.

תפיסת עבודה זו נהוגה גם במערכות הביטחון, תהליך ההתאמה הביטחוני מנותק מתהליכי הגיוס וההכשרה.

הראיון התחקורי מהווה עבור המועמד גדר ביטחון אותה הוא צריך לעבור. התמודדות זו יכולה להרתיע גורמים מתחרים מלנסות ול"החדיר" לתוך הארגון עובדים שבבוא הזמן יעבירו מידע למתחרה.

אז מהו בכלל ראיון תחקורי ?

ראיון תחקורי הוא ראיון. כמו ראיון עבודה גם ראיון תחקורי נעשה באווירה טובה ומרצון חופשי של שני הצדדים לנהל דו שיח. להבדיל מראיון עבודה בו מתמקדים ביכולותיו של המועמד בנושאים מקצועיים ובין אישיים כעובד. הראיון התחקורי מתמקד בעברו של המועמד בזויות ראיה שונות כמו:

 • בחינת עברו של המועמד מהיותו ילד ועד היום, בסביבות השונות של חייו.
 • כיצד חווה הצלחות וכיצד התמודד עם כישלונות במהלך חייו.
 • כיצד הוא כאדם רואה את עצמו ואת חיו בכל תקופה.
 • מידת הפתיחות והיושר של המועמד.

המראיין  בודק במהלך הראיון התחקורי פרמטרים נוספים אשר מובילים למטרה אחת : ניבוי מידת הנזק שהמועמד עשוי לגרום לחברה / מעסיק.

 עיקר הניבוי מושתת על עבודה יסודית ושיטתית במהלך הראיון וכן ניסיון מצטבר של המראיין.

"כלי העבודה" של המראיין

ישנם כלים רבים המאפשרים להגיע לתוצאות טובות.

 • תחקור שיטתי מובנה ומסודר.
 • הכרות עם "גורמי סיכון" ו "סימנים מעידים".
 • שימוש בטכניקות לניהול שיחה.
 • זיהוי שפת גוף של המועמד.
 • טכניקות לזיהוי אמת ושקר.
 • ניסיון מצטבר.
 • חומר קודם הקיים בארגון.

כדי להגיע לתוצאות טובות בראיון התחקורי על המראיין לדעת להפעיל את הכלים בצורה המיטבית ובמינונים הנכונים. הפעלת הכלים באופן לא מושכל יגרום לאי מיצוי המידע.  ולחוסר שיתוף פעולה של המועמד ברמות שונות.

הסתרת האמת או חלקה אינה נובעת בהכרח מרצונו של העובד לשקר במכוון. כל אחד מאיתנו מתמודד עם אירועים קשים שחווה גם באמצעות הדחקה. חוסר רצון להיזכר באירוע, בושה וצער על מעשה שנעשה בעבר, וחוסר רצון להתמודד עם שיפוטיות מצד הסביבה.

יש לזכור כי חווית הראיון התחקורי מאיימת על המועמד במידה לא מעטה. מצד אחד הוא רוצה לעבוד במקום העבודה בו נערך הראיון ומצד שני אינו רוצה  להיחשף במקומות שלא נוח לו, אלה המקומות אותם מחפש המראיין.  יחד עם זאת, התשאול על נקודות אלו נעשה בזהירות יתרה וברגישות. כדי לאפשר למועמד להיות גלוי ופתוח, למרות הלחצים האובייקטיביים והסובייקטיביים הפועלים עליו. המראיין חייב לאתר מוקדם כלל האפשר את הדרך בה יוכל לאפשר למועמד להיפתח. מיומנויות אלו בחלקן נרכשות ובחלקן מולדות או טבועות באופיו של המראיין.